Wat VvE’s moeten weten over de (verplichte) installatie van laadpalen

Wat VvE’s moeten weten over de (verplichte) installatie van laadpalen

Het gebruik van elektrische voertuigen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Hierdoor worden laadstations dicht bij huis steeds belangrijker voor eigenaars van elektrische voertuigen. Voor VvE’s die hun laadstation op hun parkeerplaats willen installeren, zijn er bepaalde regels en voorschriften waarmee rekening moet worden gehouden. In deze blogpost bekijken we wat VvE’s moeten weten over het plaatsen van laadpalen.

Is laadpalen plaatsen verplicht voor VVE’s?

Hoewel de behoefte aan laadpalen bij VvE’s toeneemt, is het plaatsen ervan natuurlijk niet gratis. En dat kan discussie oproepen, wanneer de eigenaren van een elektrisch voertuig dit wel willen en de andere bewoners die er geen belang bij hebben dit liever nog even uitstellen. We nemen de verschillende scenario’s met u door.

Laadpaal plaatsen bij bestaande bouw

Voor het plaatsen van een laadpaal op de parkeerplaats of in de parkeergarage van een VvE moet eerst toestemming worden gevraagd tijdens de algemene ledenvergadering. Tenzij het Modelreglement 2017 (artikel 28.3) hierop van toepassing is. In dat geval is het doen van een melding voldoende.

Verplicht bij nieuwbouw en renovatie

Het plaatsen van laadpalen is dus niet voor alle VvE’s verplicht, maar wel bij de nieuwbouw of renovatie van een VvE wooncomplex. Per tien parkeerplaatsen moet er zowel in parkeergarages als op buiten ten minste één parkeerplaats met laadpaal aanwezig zijn. De verwachting is dat de overheid het verplichte aantal in de toekomst nog verder op zal schroeven.

Laadpalen plaatsen, nu en in de toekomst

De aanwezigheid van laadpalen bij VvE gebouwen wordt steeds belangrijker om in de laadbehoefte van zijn bewoners te kunnen voorzien. Daarnaast stuurt de overheid er met speciale regelgeving op aan, dat het aantal laadpalen steeds verder wordt uitgebreid. Te beginnen met nieuwbouw en renovatie. Het ligt in de lijn der verwachting dat het vereiste aantal in de toekomst nog verder toe zal nemen. Lees ook: Huisbeveiliging is altijd de moeite waard