Hoe geef je verhuizing door aan de gemeente?

Wanneer je gaat verhuizen moet dit aan de gemeente worden doorgegeven. Dit kan persoonlijk of schriftelijk worden doorgegeven aan de gemeente waar je zal gaan wonen. In de Basisregistratie Personen (BRP) wordt dan je adres aangepast. Het is soms ook mogelijk om een verhuizing digitaal door te geven. Voor het doorgeven van verhuizen zijn verschillende eisen gesteld, heb je bepaalde documenten nodig en zal moeten rekening worden gehouden met de gezondheidszorg. Voor meer vragen en hulp kunnen verhuisbedrijven helpen, zoals Verhuisdenhaag. Zij weten bijvoorbeeld te helpen met het maken van de beste en goedkoopste keuzes voor de regio waar je gaat wonen, in hun geval Den Haag. Naar Den Haag verhuizen zal dan geen last opleveren.

Hoe geef je een verhuizing door voor jezelf en anderen?

Het doorgeven van een verhuizing is niet moeilijk en er staan niet al te veel eisen voor opgesteld. Iedere meerderjarige kan het voor zichzelf opgeven. Minderjarigen van 16 of 17 jaar voor kunnen het ook voor zichzelf opgeven. Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners kunnen het voor elkaar opgeven en ook de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen, ouders voor inwonende meerderjarige kinderen, meerderjarige kinderen voor inwonende ouders, de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld en een gemachtigde.

Het termijn en de documenten

Het is verplicht om je verhuizing binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat het adres is veranderd door te geven. De datum die je op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. Als de verhuizing pas na vijf dagen wordt doorgegeven wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd. Gemeenten mogen een boete geven van maximaal € 325 als de belangrijke wijzigingen niet op tijd worden doorgegeven. Om de verhuizing door te geven zijn verschillende document nodig. Je hebt een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) nodig en een bewijs van bewoning (huurcontract, koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner).